Paulienschrijft » Specials » Psychologie
Paulienschrijft: Informatie van A tot Z

Psychologie: een veelzijdige wetenschap

Psychologie: een veelzijdige wetenschap Het woord psychologie is samengesteld uit het Griekse ‘psyche’ en ‘logos’, wat respectievelijk geest en rede of spraak betekent. De psychologie is dus de wetenschap van de geest. Deze wetenschap houdt zich bezig met het gedrag van mensen. Psychologen onderzoeken wat mensen drijft en hoe ze beïnvloed kunnen worden in hun gedrag.

Ontstaan

De psychologie is ontstaan nadat ontwikkelingen in de filosofie ervoor hebben gezorgd dat de wereld er klaar voor was. Onder andere Copernicus, die beweerde dat de aarde rond de zon draait en niet andersom, en de evolutietheorie van Charles Darwin zorgden dat de psychologie mogelijk werd gemaakt. Er is in de loop der jaren een aantal stromingen ontstaan, waarvan aanvankelijk het behaviorisme kwam bovendrijven als stroming die de meest bruikbare onderzoeksresultaten opleverde. In de moderne psychologie heeft de cognitieve psychologie deze positie overgenomen. In deze tak van de psychologische wetenschap wordt gekeken naar informatieverwerking in de hersenen.

Aandachtsgebieden binnen de psychologie

Aandachtsgebieden

Psychologen houden zich onder andere bezig met gedrag, bewustzijn, leren, intelligentie en de ontwikkeling in de loop van het leven. Dit is nog maar een kleine greep uit de vele onderwerpen waar psychologen zich mee bezig houden. Doordat er zoveel gebieden zijn waar ze zich mee bezig houden, zijn er ook vele soorten psychologen. Zo zijn er onder andere cognitief psychologen, ontwikkelingspsychologen en klinische psychologen. Sommige psychologen houden zich bezig met de hersenen en hoe die het gedrag bepalen, anderen kijken meer naar de ontwikkeling van mensen in de loop van hun leven.

Werkgebieden

Psychologen kunnen op veel verschillende werkgebieden aangetroffen worden. Zo werken ze, afhankelijk van hun specialisatie, als wetenschappelijk onderzoeker, toegepast onderzoeker, hulpverlener of in een ziekenhuis. Ook op scholen en bij sportclubs zijn ze te vinden. Met de keuze voor een bepaalde richting tijdens de studie legt de aankomende psycholoog zich nog niet vast op een bepaald beroep. Hij of zij volgt een wetenschappelijke opleiding en is daarmee breed inzetbaar.

Onderzoek

Psychologisch onderzoek kan op verschillende manieren gedaan worden. In sommige gevallen is de te onderzoeken aandoening zeldzaam en wordt één geval bestudeerd. In andere situaties wordt een vragenlijst voorgelegd aan grote groepen mensen. Geprobeerd wordt op basis van de bevindingen van het onderzoek conclusies te trekken over een grotere groep mensen, bijvoorbeeld de hele Nederlandse bevolking.
Welke soorten psychologen zijn er?

Welke soorten psychologen zijn er?

Het werkveld van een psycholoog is erg gevarieerd. Daarom zijn er vele specialisaties in de psychologie. Voor elk psychologisch probleem is er wel een specialist te vinden die er verstand van heeft. O…
Selectieve aandacht: waar besteden we aandacht aan en waarom

Selectieve aandacht: waar besteden we aandacht aan en waarom

Aandacht is een interessant onderzoeksgebied binnen de psychologie. Iedereen maakt wel eens mee dat er vlak bij iets gebeurt terwijl we dat niet opmerken. Onze aandacht wordt dan volledig door iets an…
Gewaarwording: wat ervaren onze zintuigen?

Gewaarwording: wat ervaren onze zintuigen?

Bij gewaarwording wordt al gauw gedacht aan waarneming. Dit is echter niet hetzelfde. Gewaarwording is het ervaren van een bepaalde prikkel. Deze prikkel komt binnen via de ogen, oren, neus, mond of d…
Waarneming: diepte zien

Waarneming: diepte zien

Waarnemen kunnen we op verschillende manieren. We horen met onze oren, ruiken met onze neus, voelen met de huid en proeven met onze mond. Onze ogen gebruiken we om de wereld om ons heen te zien. Signa…
Van gewaarwording tot waarneming

Van gewaarwording tot waarneming

Waarneming moet niet verward worden met gewaarwording. Waar het bij gewaarwording gaat om het ervaren van een prikkel, gaat het bij waarnemen om het interpreteren van die ervaringen. Iets gewaarworden…
Methoden van onderzoek in de psychologie

Methoden van onderzoek in de psychologie

Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om kennis over bepaalde onderwerpen te vergroten. Ook in de psychologie wordt volop onderzoek gedaan. Een onderzoeker bedenkt een theorie en wil toetsen of deze…
Verbeter je geheugen met de OSLORO-methode

Verbeter je geheugen met de OSLORO-methode

Als je studeert, moet je soms grote stukken tekst verwerken. Niet alleen moet je het lezen, maar je moet het ook begrijpen en onthouden waar de tekst over gaat. Zeker als je al een tijdje niet meer ge…
Het ontstaan van de psychologie

Het ontstaan van de psychologie

Psychologie is de wetenschap die probeert het menselijk gedrag te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben onderzoekers heel verschillend gedacht over waarom mensen doen wat ze doen. De basis voor de mod…
Gepubliceerd door Paulienschrijft op 08-03-2014, laatst gewijzigd op 06-11-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!