Paulienschrijft » Specials » Economische misvattingen
Paulienschrijft: Informatie van A tot Z

Misvattingen in de Nederlandse economie

Misvattingen in de Nederlandse economie In Nederland hebben we het niet zo slecht met zijn allen. Zeker vergeleken met de situatie in veel andere landen mogen we eigenlijk niet klagen, de Nederlandse economie doet het niet slecht. Toch kan het ook hier beter. In de loop van de tijd zijn maatregelen doorgevoerd, waarover een aantal misvattingen bestaat. Politici proberen kiezers voor zich te winnen door populaire maatregelen voor te stellen, maar werken ze daarmee in het belang van de bevolking?

De Nederlandse economie is zo slecht niet

Basisbehoeften

In Nederland zijn veel zaken goed geregeld voor de burger. Zo heeft (bijna) iedereen een dak boven zijn hoofd en heeft iedereen recht op een inkomen. Ook mensen die geen werk hebben, worden niet meteen aan hun lot overgelaten. Het is dan wel zo dat een bijstandsuitkering geen vetpot is, maar het is in ieder geval iets om van te kunnen leven. Ook is iedereen verzekerd van een zorgverzekering en daarmee van de noodzakelijke zorg.

Overregulering

Een gevolg is echter wel dat er veel regelingen zijn ontstaan, die niet allemaal optimaal werken. Heb je een laag inkomen, vind dan maar eens de weg door alle mogelijke toeslagen. En heb je een eigen huis, dan heb je te maken met allerlei regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Wanneer mag je hoeveel aftrekken en wat mag je niet aftrekken en waarom niet? Sommige regelingen blijken zelfs in het nadeel van zowel burger als overheid te zijn.

De politiek kan de misvattingen uit de weg ruimen

Kortetermijndenken

Politici willen dat zoveel mogelijk kiezers op ze stemmen. Daarom zullen ze impopulaire maatregelen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Soms is dat echter op de lange termijn juist niet in het belang van de bevolking. Zo zorgen zowel het nivelleren van inkomens als het minimumloon voor een grotere werkloosheid. Ook de hypotheekrenteaftrek is een onderwerp waar politici liever niet hun vingers aan branden. Terwijl dit juist ook een onderwerp is waar een goed lange-termijnplan noodzakelijk is.

Visie

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen te bedenken die vragen om een goede visie op de lange termijn in plaats van populaire maatregelen op korte termijn. Denk hierbij aan de AOW en de stijgende levensverwachting. Ook de tweede pijler van de pensioenopbouw (het deel van het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen) is een regeling die een kritische beoordeling goed kan gebruiken.

Veranderingen kosten tijd en zijn op korte termijn niet altijd even leuk. Als echter de juiste beslissingen genomen worden, kunnen we er met zijn allen nog flink op vooruit gaan.
De AOW: een alternatieve oplossing

De AOW: een alternatieve oplossing

De AOW is al jaren een heet hangijzer. Het is bekend dat de AOW in de huidige vorm onbetaalbaar wordt, maar de meeste politici willen niet degene zijn die er wat aan doet. Inmiddels is de eerste stap…
Waarom de hypotheekrenteaftrek afgeschaft moet worden

Waarom de hypotheekrenteaftrek afgeschaft moet worden

Al jaren wordt er gepraat over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Wat ooit begon als onderdeel van een maatregel om belasting te heffen op basis van het inkomen, is nu een last waar moeilijk…
Het minimumloon: een alternatieve oplossing

Het minimumloon: een alternatieve oplossing

Het minimumloon is een garantie dat werknemers voldoende betaald krijgen voor hun werkzaamheden. Het kan echter ook een belemmering zijn voor werkgevers om iemand aan te nemen. Het kan geen kwaad eens…
Waarom nivelleren geen feest is

Waarom nivelleren geen feest is

Sommige politici proberen stemmen te winnen door te zeggen dat ze de inkomens in Nederland verder willen nivelleren. Mensen met een hoger inkomen zullen dan bijvoorbeeld meer belasting en zorgpremie m…
Het aanvullend pensioen: een zaak voor de werkgever?

Het aanvullend pensioen: een zaak voor de werkgever?

Bijna iedereen in Nederland die bij een bedrijf werkt, bouwt via zijn werkgever pensioen op. Op zich is dat een goede zaak. Veel mensen leven nog lang na hun pensionering en hebben dan een fatsoenlijk…
Gepubliceerd door Paulienschrijft op 13-04-2014, laatst gewijzigd op 06-11-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!