Paulienschrijft » Specials » Consuminderen
Paulienschrijft: Informatie van A tot Z

Consuminderen: zorg voor de aarde

Consuminderen: zorg voor de aarde We gaan in Nederland steeds meer consumeren. De voorraad grondstoffen en energie op aarde is echter niet onbeperkt. Daarom is het goed als we gaan consuminderen. Dit kan op verschillende manieren. Een goed uitgangspunt is te leven volgens de drie r’en: Reduce, Reuse en Recycle, ofwel in het Nederlands: verminderen, hergebruiken en terugwinnen.

Voetafdrukken

Ecologische voetafdruk

Met behulp van verschillende ‘voetafdrukken’ kan duidelijk gemaakt worden in hoeverre wij de natuurlijke hulpbronnen van de aarde belasten. De meest gebruikte is de ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk meet de hoeveelheid land die één persoon nodig heeft voor zijn consumptie. Deze hoeveelheid blijkt gemiddeld groter te zijn dan wat gemiddeld per persoon beschikbaar is. Per mens is er 1,8 gha (global hectare) beschikbaar, terwijl we wereldwijd per persoon 2,7 gha gebruiken.

Watervoetafdruk

Een tweede voetafdruk is de watervoetafdruk. Deze voetafdruk kijkt naar de hoeveelheid water die een persoon verbruikt. Het gaat hierbij niet alleen om drinkwater en water om te koken en te douchen, maar ook om water dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en voedsel. Het grootste deel van deze voetafdruk wordt veroorzaakt door watergebruik in de landbouw. Wereldwijd is de watervoetafdruk 1.243 m3.

CO2-voetafdruk

Een derde voetafdruk is de CO2-voetafdruk. Deze voetafdruk meet de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van de goederen en het voedsel dat wij consumeren. De CO2-uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde. De gemiddelde CO2-voetafdruk van een Nederlander is 12 tot 13 ton.

Consuminderen

Minder verbruiken

Dit kan niet veel langer goed gaan. Daarom is het belangrijk dat we onze consumptie verminderen en zuiniger omgaan met de middelen die we hebben. Consuminderen is de term die hiervoor bedacht is. Dit kan op verschillende manieren. Om te beginnen kun je ‘minder consumeren’ letterlijk nemen en daadwerkelijk minder spullen aanschaffen. Minder spullen kopen betekent minder productie en daardoor minder gebruik van energie en grondstoffen. Als er minder water en energie gebruikt wordt, zorgt dat ervoor dat er meer overblijft voor toekomstige generaties.

Hergebruik

Een tweede manier van consuminderen is het hergebruiken van spullen. Dit kan door anderen gebruik te laten maken van spullen die niet meer nodig zijn, maar ook door kapotte zaken te repareren in plaats van weg te gooien. Als spullen niet meer geschikt zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt zijn, kunnen ze soms nog wel voor andere doeleinden gebruikt worden.

Recycling

Een derde methode is om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Dit heet recycling. In Nederland wordt dit volop gedaan met onder andere papier, glas en plastic. Zelfs restafval wordt niet domweg ergens gestort. Hier wordt eerst nog geprobeerd zoveel mogelijk bruikbare stoffen, zoals metalen, eruit te halen.
Recycling: het terugwinnen van kostbare grondstoffen

Recycling: het terugwinnen van kostbare grondstoffen

Een beter milieu begint bij jezelf. Natuurlijk doe je er alles aan om zo weinig mogelijk afval te produceren. Je probeert kapotte spullen te repareren of voor een ander doel in te zetten. Je zet afged…
Consuminderen op elk moment van de dag

Consuminderen op elk moment van de dag

We verbruiken met zijn allen steeds meer. We eten te veel, willen steeds het nieuwste van het nieuwste en vooral willen we dat wat de buurman ook heeft. Maar vraag jezelf eens af of je dat echt allema…
Consuminderen door hergebruik

Consuminderen door hergebruik

De wereldbevolking wordt steeds groter. Steeds meer mensen kunnen het zich veroorloven steeds meer te consumeren. De grondstoffen die de aarde bevat, zijn echter beperkt. Daarom is het belangrijk de c…
Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd

Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd

Om onze planeet leefbaar te houden, is het nodig de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. Dat kan op twee manieren: door zo weinig mogelijk afval te produceren of door afval opnieuw te ge…
Thuis op vakantie

Thuis op vakantie

Het lijkt soms wel of op vakantie gaan een plicht is. Mensen gaan er automatisch van uit dat je je vakantie in het buitenland, of in ieder geval ver van huis, doorbrengt. Zeg je dat je dat niet doet,…
Gepubliceerd door Paulienschrijft op 24-04-2014, laatst gewijzigd op 31-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/voetafdruk/wat_is_ecologische_voetafdruk__/
Schrijf mee!